ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ.Ε. ΚΑΙ Π.Ο. ΤΟΥ Ε.Θ.Δ. Π.Ε. «ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ…ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ». 12 ΚΑΙ 13/06/14 | Κπε Χιου - Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Αν θέλετε να δείτε παλαιότερα άρθρα από τις δράσεις μας, επισκεφτείτε την παλιά μας ιστοσελίδα. κάνοντας κλικ εδώ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ.Ε. ΚΑΙ Π.Ο. ΤΟΥ Ε.Θ.Δ. Π.Ε. «ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ…ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ». 12 ΚΑΙ 13/06/14

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ.Ε. ΚΑΙ Π.Ο. ΤΟΥ Ε.Θ.Δ. Π.Ε. «ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ…ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» ».

Το ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου του και στα πλαίσια των δράσεων ενηλίκων της Δια Βίου Μάθησης και στα πλαίσια του έργου : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ», άξονας προτεραιότητας 7, διοργανώνει  τη διεξαγωγή  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ  Π.Ο. ΤΟΥ Ε.Θ.Δ. Π.Ε.

«ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ…ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» ».

Η συνάντηση απευθύνεται σε όλα τα τακτικά (αναπληρωματικά μόνο αν συντρέχει λόγος), μέλη της Σ.Ε. και της Π.Ο. του Ε.Θ.Δ. Π.Ε.  «ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ…ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» και

θα υλοποιηθεί  στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου στην περιοχή της Κλειδούς Βροντάδου Χίου και σε περιοχές Δράσεων Έρευνας Πεδίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί, στις 12 και 13 Ιουνίου 2014.

Στη συνάντηση θα γίνει, η συνεδρίαση της  Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου, στην οποία θα γίνει ενημέρωση για τη μέχρι τώρα πορεία του Δικτύου και θα συζητηθούν οι προτάσεις των μελών της για τη συνέχεια, με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη οργάνωση του Δικτύου και την υλοποίηση των σκοπών και των στόχων του

Επίσης θα γίνει η παρουσίαση του Παιδαγωγικού υλικού των θεματικών ενοτήτων 1 και 2 του Δικτύου και η παρουσίαση και η επεξεργασία των προτάσεων των μελών της Π.Ο. για τη θεματική ενότητα 3 προκειμένου να συνταχθεί και να παραχθεί στη συνέχεια το πρωτογενές εκπαιδευτικό υλικό για τις ανάγκες της υποστήριξης και υλοποίησης των σκοπών και των στόχων του Δικτύου.

Ημερομηνία δημοσίευσης : 23/06/2014
 
Μπορείτε αν θέλετε να σχολιάσετε
*Απαραίτητα πεδία

*Το όνομά σας
*Σχόλιο
 
captcha
* Συμπληρώστε τον κωδικό ταυτοποίησης
επιστροφή