ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Ε.Θ.Δ. ΚΠΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | Κπε Χιου - Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Αν θέλετε να δείτε παλαιότερα άρθρα από τις δράσεις μας, επισκεφτείτε την παλιά μας ιστοσελίδα. κάνοντας κλικ εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Ε.Θ.Δ. ΚΠΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Ε.Θ.Δ. ΚΠΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου με βάση τη σχετική οδηγία της Γ.Δ.Σ.-ΥΠΠΕΘ (Διεύθυνση ΥΠΕΑ-Τμήμα Α΄) προτίθεται να προβεί στην ανανέωση λειτουργίας του προαναφερόμενου Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε., το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 70221/Γ7/23-05-2013 απόφαση της Διεύθυνσης  ΣΕΠΕΔ  του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Τμήμα Δ΄) και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχετική αίτηση συμμετοχής. Η συμπλήρωση των στοιχείων των ενδιαφερομένων γίνεται στην ηλεκτρονική φόρμα, https://goo.gl/forms/82qil36CeTKU90aE3 προκειμένου να υποβληθεί σχετικό αίτημα ανανέωσης λειτουργίας του  Δικτύου για το σχολικό έτος 2018-2019. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 7η Δεκεμβρίου 2018.

Η πρόσκληση αφορά:

- τους Συντονιστές/τριες Ε. Ε. για τον κλάδο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία

- τα ΚΠΕ, ως συνεργαζόμενα ΚΠΕ

- τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ (συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή ή στην Παιδαγωγική Ομάδα, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη)

- τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων (συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή ή στην Παιδαγωγική Ομάδα, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη και ως κομβικοί συνεργάτες Διευθύνσεων Εκπαίδευσης)

- τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή ή στην Παιδαγωγική Ομάδα, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη).

Ημερομηνία δημοσίευσης : 30/11/2018

Σχετικά αρχεία

Download file
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕΘΔ 2018-19.doc
 
Μπορείτε αν θέλετε να σχολιάσετε
*Απαραίτητα πεδία

*Το όνομά σας
*Σχόλιο
 
captcha
* Συμπληρώστε τον κωδικό ταυτοποίησης
επιστροφή