ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ | Κπε Χιου - Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Αν θέλετε να δείτε παλαιότερα άρθρα από τις δράσεις μας, επισκεφτείτε την παλιά μας ιστοσελίδα. κάνοντας κλικ εδώ.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ

Συμμετέχοντας στο Δίκτυο « Όταν η φύση Δημιουργεί… » και υλοποιώντας Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συναφή με τους θεματικούς άξονες, στοχεύουμε ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί:

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ

ü     Να γνωρίσουν την ποικιλία της χλωρίδας και της πανίδας στο νησί της Χίου ή/και του τόπου που εξετάζουν.

ü      Να ενημερωθούν για τις φάσεις παραδοσιακής καλλιέργειας των προϊόντων της Χίου ή/και του τόπου τους .

ü      Να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν στοιχεία της  λαϊκής μας παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσον αφορά τη σχέση τους με το περιβάλλον και τη φύση γενικότερα.

ü      Να μελετήσουν και να γνωρίσουν τα στοιχεία της σε διάφορους τομείς (Αρχιτεκτονική, κατοικία, ένδυση, διατροφή, υγεία, επαγγέλματα, ασχολίες, θρησκεία, ήθη, έθιμα και τέχνη, ντοπιολαλιά, ιδιωματισμοί)

ü      Να συγκρίνουν το χθες με το σήμερα και να οδηγηθούν σε συμπεράσματα – προτάσεις.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

ü      Να κατανοήσουν το ρόλο του αβιοτικού περιβάλλοντος (έδαφος, κλίμα, νερό).

ü      Να αναγνωρίσουν τη σχέση των παραγόμενων προϊόντων με την οικονομία και τον τρόπο ζωής της παραδοσιακής αλλά και της σύγχρονης  κοινωνίας του νησιού και του τόπου τους.

ü      Να διερευνήσουν την αλληλεξάρτηση της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων από τη φύση με την αειφορική διαχείριση και αξιοποίησή τους από τον άνθρωπο της παραδοσιακής αλλά και της σύγχρονης κοινωνίας.

ü     Να κατανοήσουν τη διαχρονική εξέλιξη του ρόλου της παραγωγικής διαδικασίας στην αυτονόμηση της παραδοσιακής αλλά και της σύγχρονης κοινωνίας.

ü     Να κατανοήσουν τη σχέση αλληλεπίδρασης φυσικού περιβάλλοντος, λαϊκής παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση των ιδιαίτερων  περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών στοιχείων κάθε τόπου, με αειφορική κατεύθυνση και προοπτική.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΙ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ü  Να συνεργαστούν στη δυναμική της ομάδας.

ü  Να οικοδομήσουν σχέσεις συνεργασίας διαφορετικών σχολείων και περιοχών μέσα από το επικοινωνιακό πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου.

ü     Να αναπτύξουν την ικανότητα ανταλλαγής απόψεων και εργασίας σε ομάδες δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης στις ετήσιες συναντήσεις του Δικτύου.

ü     Να εξοικειωθούν στη δημιουργική δράση μέσα από τα εργαστήρια, τις δραστηριότητες και τη μεθοδολογία του Δικτύου.

ü     Να υιοθετήσουν τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος και να δημιουργήσουν προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης.

ü Να συμβάλουν θετικά στη διατήρηση της φυσιογνωμίας της λαϊκής  παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

ü     Να μετατραπούν σε φορείς διάχυσης των εμπειριών τους στην τοπική κοινωνία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

ü      Να αναπτύξουν ικανότητα λήψεως αποφάσεων και δημιουργικής παρέμβασης.

ü  Να προσδώσουν αξία στον απλό τρόπο ζωής των ανθρώπων της υπαίθρου.

 

 

ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ-ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ

ü Να αναγνωρίσουν την ομορφιά της φύσης.

ü Να αναγνωρίσουν την αξία της λαϊκής τέχνης και να σχηματίσουν πρότυπα μοντέλα  αισθητικής.

ü Να αναπτύσσουν καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

ü Να χειρίζονται γεωργικά εργαλεία απαραίτητα για την καλλιέργεια της γης και τη συγκομιδή των προϊόντων.

ü  Να μεταποιούν φυσικά προϊόντα.

ü     Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις  νέες τεχνολογίες στις εργασίες τους και στο πεδίο, καθώς και να επικοινωνούν διαδικτυακά με τις άλλες Περιβαλλοντικές Ομάδες που συμμετέχουν στο Δίκτυο.

ü  Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης : 13/12/2013
 
Μπορείτε αν θέλετε να σχολιάσετε
*Απαραίτητα πεδία

*Το όνομά σας
*Σχόλιο
 
captcha
* Συμπληρώστε τον κωδικό ταυτοποίησης
επιστροφή